Asian Foundation, Mongolië

De Asian foundation biedt structurele hulp aan kansarme straatkinderen in Mongolië door het verlenen van huisvesting aan dakloze gezinnen en het sponsoren van scholing aan kinderen uit gezinnen waarvan de ouders / verzorgers te arm zijn om schoolgeld te kunnen betalen.

Donatie t.b.v. financiering schoolbus zodat de kinderen daadwerkelijk naar school kunnen