Statutaire doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, het structureel faciliteren en ondersteunen van zakelijke projecten (business-development) die efficiënt bouwen aan de toekomst van ontwikkelingslanden en/of kansarme landen, ontwikkelingssamenwerking, dan wel een combinatie van de bovengenoemde doelen.

 

Beleidsplan

Hieronder vindt u het beleidsplan van de Stichting voor de periode 2017 tot en met 2021:

 

ANBI

De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten géén winstoogmerk. Ook uit de feitelijke werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Stichting Levante is daarom per 10 juli 2012 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

anbi.png