Root Capital

De Levante foundation participeert een aantal jaar in Root Capital. Root Capital ie een non profit social investment fonds dat arme boeren in kwetsbare gebieden in Afrika en Latijns America helpt. Deze arme boeren hebben in de regel geen toegang tot kennis en en kapitaal. Root capital leent of verstrekt kapitaal aan deze boeren tegen hele sociale, haalbare voorwaarden en zij helpt de boeren door ze farmers trainingen te geven, financiƫle trainingen te geven en helpt ze met het opzetten van een bedrijf. Ze moeten leren hoe de markt werkt en wat hun afzetmarkt is en wat de goede gewassen zijn. Kortom, de boeren wordt geleerd zich niet alleen op hun eigen stukje grond te richten maar dat verder uit te bouwen en te kijken wat de markt wenst en hoe je kunt investeren en samenwerken. Daarvoor is kennis en kapitaal nodig, iets wat compleet ontbreekt en waardoor deze boeren normaliter is vreselijk armoede doortobben. Root capital zorgt voor kapitaal en kennis waardoor zij het verschil maken. De levante foundation gelooft heel erg in deze benadering. Root capital hoopt dat investeringen na jaren retour komen zodat deze in volgende projecten gestopt kunnen worden. Bij een gedeelte zal dat lukken (revolving fund) en een gedeelte zal gezien moeten worden als schenking.