Gujranwala, Pakistan

Gujranwala is een van de vijf grootste steden in Pakistan. Het heeft een grote gemeenschap van Steenbakkers. De Steenbakkers in Pakistan zijn erg arm en werken onder mensonterende omstandigheden. De meerderheid van deze stenenbakkers behoren tot minderheden, zoals Christenen, Hindoes, of zijn immigranten.

De stenenbakkers hebben een werk-credietcontract. Dat betekent dat ze een lening zijn aangegaan bij de werkgever, die ze moeten afbetalen. Vaak werken deze mensen tegen gereduceerd loon, totdat de schuld is afbetaald. Omdat de stenenbakkers vaak niet kunnen lezen, schrijven of rekenen, is het voor hen moeilijk om te weten wat ze tekenen en vaak zijn de afspraken ook mondeling gemaakt. 
De kinderen van de steenbakkers gaan niet naar school omdat ze de kosten hiervoor niet kunnen veroorloven. Ze helpen hun ouders in het huishouden of in de steenfabriek. Hierdoor ontbreekt het ze aan mogelijkheden om ander werk te vinden en zullen ze hetzelfde leven leiden als hun ouders .

Vaak worden de kinderen van de steenbakkers en vooral de meisjes niet geregistreerd na hun geboorte. Ze hebben daardoor zeer beperkt toegang tot gezondheidszorg, hebben geen recht om te stemmen en kunnen bijvoorbeeld geen rijbewijs halen.

In samenwerking met een locale Partnerorganisatie PSTA  in Pakistan heeft Stichting Diwa een programma ontwikkeld om de stenenbakkers in Gujranwala te helpen.
De Levante Foundation heeft samen met Stichting Diwa een plan gemaakt en gefinancierd voor naschoolse beroepsvaardigheidstrainingen voor basisschoolleerlingen. Dit skillstraining project is heel belangrijk om kinderen uitzicht te geven op een beter betaalde baan en op een fijnere baan (anders is de kans groot dat ze belanden in het slecht betaalde, uitzichtloze werk in de steenbakkersfabriek). Er is goed gekeken welke trainingen haalbaar zijn en uitzicht geven op werk. De Levante foundation financiert trainingen voor 300 kinderen en leidt hen op tot elektricien, kleermaker in 3 disciplines (tailoring, hand embroidery en machine embroidery) en schoonheidsspecialiste. Daarnaast krijgen alle cursisten training in marketing, verkoop en boekhouden aangezien dat bij de opzet van een bedrijf ook belangrijke kwaliteiten zijn om een onderneming te kunnen runnen. Voor dit project zijn goede docenten aangetrokken. De Levante foundation heeft het gehele project gefinancierd (materialen, machines, boeken, leraren, toezichthouders et cetera.).